Schindler elevator revit

Preek oor doop

Qt designer widgets

Preek oor doop

Winchester 1200 12 gauge review

Deuteronomium 11: 1-4, 18-19. In aansluiting by ons Vadersdag tema wil ek graag met vanoggend se preek praat oor die rol van volwassenes in kinders se lewens. So ek praat vanoggend met almal wat ouers is - getroude ouers, enkelouers, geskeide ouers, pleegouers, voogde en aanneemouers. Ek praat ook met oupas en oumas wat 'n rol speel in ...